BUDIMO U KONTAKTU

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE APOKALIPSA MAČVANSKA MITROVICA

DOO APOKALIPSA MAČVANSKA MITROVICA

Adresa: Žarka Vučinića 32b,
              Mačvanska Mitrovica, 22202

E-Mail: apokalipsasr@gmail.com
Tel: 022 624 479

Podaci o firmi

Pravna forma: Društvo sa ogranićenom odgovornošću
Datum osnivanja: 31.12.1997
Matični broj: 08467714
Pib: 100794940
Šifra i naziv delatnosti: 1624 – Proizvodnja drvene ambalaže
Broj računa u bankama:
160-6000001016695-32
205-0000000179550-79
170-0030022716000-87
160-6000000225928-04