Važno obaveštenje

Molimo posetite polovnemasine.rs za ažurniju i kompletniju ponudu.
Polovne mašine
Woodworking Machines
Sawmill Machines
Wooden Packaging Machines
Metalworking Machines
Other

Contact

Address
Apokalipsa d.o.o.
Rumski drum 55a
22000 Sremska Mitrovica
Serbia
Phones
+381 63 644-870
+381 63 644-831
+381 63 644-199
+381 22 624-479
+381 22 614-460
+381 22 625-480
Fax
+381 22 624-479
E-mail
apokalipsasr@gmail.com
sm.apokalipsa_hour@open.telekom.rs
Skype
Skype