Važno obaveštenje

Molimo posetite polovnemasine.rs za ažurniju i kompletniju ponudu.
Polovne mašine
Woodworking Machines
Sawmill Machines
Wooden Packaging Machines
Metalworking Machines
Other

Wooden Packaging Assembly - 45 machines in stock

#giljotina GILJOTINA, Mašina za pravljenje elemenata za drvenu ambalažu, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: giljotina
CORALI 
GILJOTINA, Mašina za pravljenje elemenata za drvenu ambalažu, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#GILJOTINA-I GILJOTINA,
click on picture

Šifra: GILJOTINA-I
GILJOTINA,
Status: In stock

#GILJOTINA-II GILJOTINA,
click on picture

Šifra: GILJOTINA-II
GILJOTINA,
Status: In stock

#GILJOTINA-III GILJOTINA,
click on picture

Šifra: GILJOTINA-III
GILJOTINA,
Status: In stock

#KruznaTestera1 KRUZNA TESTERA, Mašina koja odseca letvu po dužini na dimenziju visine gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: KruznaTestera1
CORALI 
KRUZNA TESTERA, Mašina koja odseca letvu po dužini na dimenziju visine gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#Ljustilica10 VEENER PEELING, CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: Ljustilica10
CORALI 
VEENER PEELING, CORALI, ITALY
Status: In stock

#Ljustilica2 VEENRE PEELING, CORALI ITALY CORALI
click on picture

Šifra: Ljustilica2
CORALI 
VEENRE PEELING, CORALI ITALY
Status: In stock

#Ljustilica3 VEENER PEELING, CORALI ITALY CORALI
click on picture

Šifra: Ljustilica3
CORALI 
VEENER PEELING, CORALI ITALY
Status: In stock

#Ljustilica4 VEENRE PEELING, CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: Ljustilica4
CORALI 
VEENRE PEELING, CORALI, ITALY
Status: In stock

#Ljustilica5 VEENER PEELING , CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: Ljustilica5
CORALI 
VEENER PEELING , CORALI, ITALY
Status: In stock

#Ljustilica6 VEENER PEELING, CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: Ljustilica6
CORALI 
VEENER PEELING, CORALI, ITALY
Status: In stock

#Ljustilica7 VEENER PEELING , CORALI ITALY CORALI
click on picture

Šifra: Ljustilica7
CORALI 
VEENER PEELING , CORALI ITALY
Status: In stock

#LJUSTILICA8 VEENER PEELING MACHINE CORALI ITALY CORALI
click on picture

Šifra: LJUSTILICA8
CORALI 
VEENER PEELING MACHINE CORALI ITALY
Status: In stock

#Ljustilica9 VEENER PEELING , CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: Ljustilica9
CORALI 
VEENER PEELING , CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-108 M-108, Mašina koja raseca letvu po dijagonali za uglove gajbe, CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-108
CORALI 
M-108, Mašina koja raseca letvu po dijagonali za uglove gajbe, CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-109 M-109, Mašina koja raseca letvu po dijagonali za uglave gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-109
CORALI 
M-109, Mašina koja raseca letvu po dijagonali za uglave gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-125 M-125, Korpus mašina spaja stranice sa čelom gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-125
CORALI 
M-125, Korpus mašina spaja stranice sa čelom gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-126 M-126 CORALI ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-126
CORALI 
M-126 CORALI ITALY
Status: In stock

#M-148 M-148 KORPUS MAŠINA KOJA U JEDNOM KUCANJU SPAJA STRANICU SA ČELIMA GAJBE, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-148
CORALI 
M-148 KORPUS MAŠINA KOJA U JEDNOM KUCANJU SPAJA STRANICU SA ČELIMA GAJBE, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-20 M-20, Mala patoserka kapaciteta oko 2000 patosa za 8h, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-20
CORALI 
M-20, Mala patoserka kapaciteta oko 2000 patosa za 8h, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-22 M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-22
CORALI 
M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-22-1 M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-22-1
CORALI 
M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI ITALY
Status: In stock

#M-22-2 M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-22-2
CORALI 
M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-51-1 M-51, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-51-1
CORALI 
M-51, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-51-2 M-51-2, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-51-2
CORALI 
M-51-2, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#m-51-simca M-51, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke SIMCA, ITALY SIMCA
click on picture

Šifra: m-51-simca
SIMCA 
M-51, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke SIMCA, ITALY
Status: In stock

#M-65-1 M-65-1, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-65-1
CORALI 
M-65-1, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-65-2 M-65, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-65-2
CORALI 
M-65, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-66-1 M-66, Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-66-1
CORALI 
M-66, Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-66-2 M-66 , Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-66-2
CORALI 
M-66 , Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-66-3 M-66,Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-66-3
CORALI 
M-66,Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-67-1 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-67-1
CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-67-2 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gabje, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-67-2
CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gabje, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-67-3 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-67-3
CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-67-4 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-67-4
CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-67-5 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-67-5
CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-67-6 M-67, Mašina za spajanje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-67-6
CORALI 
M-67, Mašina za spajanje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#M-67-7 M-67, Mašina za spajanje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: M-67-7
CORALI 
M-67, Mašina za spajanje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: In stock

#MAKAZE MAKAZE ZA FURNIR, CORALI ITALY CORALI
click on picture

Šifra: MAKAZE
CORALI 
MAKAZE ZA FURNIR, CORALI ITALY
Status: In stock

#MasinaZaHevedere Mašina za heftanje gornjih hevedera - za heftanje ručki gajbe CORALI
click on picture

Šifra: MasinaZaHevedere
CORALI 
Mašina za heftanje gornjih hevedera - za heftanje ručki gajbe
Status: In stock

#Patoserka PATOSERKA CORALI
click on picture

Šifra: Patoserka
CORALI 
PATOSERKA
Status: In stock

#PresekacTrupaca PRESEKAČ TRUPACA, MARKE CORALI, ITALY CORALI
click on picture

Šifra: PresekacTrupaca
CORALI 
PRESEKAČ TRUPACA, MARKE CORALI, ITALY
Status: In stock

#Stampac Štampač - mašina za nanošenje boje na stranice gajbe, marke CORALI ITALY CORALI
click on picture

Šifra: Stampac
CORALI 
Štampač - mašina za nanošenje boje na stranice gajbe, marke CORALI ITALY
Status: In stock

#Stampac-1137 ŠTAMPAČ
click on picture

Šifra: Stampac-1137
ŠTAMPAČ
Status: In stock

#Stampac-472 ŠTAMPAČ
click on picture

Šifra: Stampac-472
ŠTAMPAČ
Status: In stock